Natuurgerichte tuinen

Natuurgerichte tuinen

NatuurlijkVlaanderen en Nederland zijn sterk verstedelijkte gebieden. De aanwezige natuur is er sterk versnipperd. Zo is voor Vlaanderen 15 % van het oppervlak natuurgebied, tuinen beslagen 13 %. Uw tuin biedt de mogelijkheid om deze versnipperde gebieden aaneen te breien en een meerwaarde te bieden voor de biodiversiteit.

NatuurgerichtOp basis van wildeplantengemeenschappen

Een natuurgerichte tuin is een tuin waar de natuur zijn gang kan gaan.

In de natuur zal je zien dat bepaalde planten in gelijkaardig condities vaak samen voorkomen. Zo groeit er in overstromingsgebieden steeds een wilgenvloedbos dat bestaat uit wilgen en elzen. Ook hop en isrissen zullen hier graag groeien. Deze planten vormen samen een gemeenschap, waarvan de individuele leden elkaar ondersteunen.

Ze vervullen een functie binnen die gemeenschap.

Door je beplantingsplan op dergelijke gemeenschappen te baseren, werk je met de natuur mee. Je kan hierbij vooral inheemse planten gebruiken, maar je kan ook planten uit gelijkaardige gemeenschappen met dezelfde functie toepassen. Uitheemse planten dus.

Door planten te kiezen die aangepast zijn aan hun standplaats, is het niet nodig je bodem te 'verbeteren'. Je werkt met wat je hebt en bespaart jezelf heel wat arbeid. Het is niet nodig deze planten water, meststoffen of kalk te geven.   

Of je voornamelijk inheemse, dan wel uitheemse planten gebruikt, hangt af van de context. Grenst je tuin aan een natuurgebied? Of is het een echte stadstuin?


Dieren in de tuin

Een beplanting die vogels, egels en insecten een thuis biedt, draagt bij aan de biodiversiteit van de plaats waar je woont. Dit doe je door in je boomlaag voornamelijk inheemse en bessensdragende struiken en bomen toe te passen. In de kruidlaag kan je vlinder- en bijenplanten zetten.  Maar ook kleine elementen als een takkenwal, vogelhuisjes of een insectenhotel zijn een waar plezier voor dieren, vogels en insecten.


 

 

Insectenhotel