Ecologische tuinen

Ecologische tuinen

Natuurlijk


Vlaanderen en Nederland zijn erg verstedelijkte gebieden. De aanwezige natuur is er sterk versnipperd. Zo is voor Vlaanderen 15 % van het oppervlak natuurgebied, tuinen beslagen 13 %. Uw tuin biedt de mogelijkheid om deze versnipperde gebieden aaneen te breien en zo een meerwaarde te bieden voor milieu en  biodiversiteit.

Ecologische tuinen

Gesloten kringlopen


Gesloten kringlopen

In een ecologische tuin probeer je zoveel moglijk gesloten kringlopen te maken. Reduceer je tuinafval zoveel mogelijk door ter plaatse te composteren of door te maaien met een mulchmaaier in plaats van met een opvangbak.

Ook bij de aanleg van je tuin kun je heel wat maateriaal recycleren. Maak van je ongewenste gazon een zodenbank. Snoeiafval wordt een sierlijke takkenwal. Oude stoeptegels krijgen een nieuw leven als stapelbank of stapstenen.


Harde materialen

Wij gebruiken zoveel mogelijk lokale, duurzaam geproduceerde producten. Zo is de ecologische impact van kastanje of robinia veel lager dan die van tropisch hardhout.

Daarnaast kunnen we je ook adviseren. Wij helpen je dan bij de keuze van de  bouwmaterialen voor je tuin.


Planten

Planten halen we bij milieubewuste kwekers.

De planten voor je tuin kiezen we zo dat je ze niet moet bemesten, geen water moet geven en niet moet aanbinden. Eenmaal inknippen per jaar volstaat. Daarnaast zorgen we ervoor dat ze geen onkruiden toelaten.

 

Door de takkenwal