Prairietuinen

Prairietuinen

Bloemrijk en onderhoudsvriendelijk


Het woord prairie is ontleend aan de Franse kolonisten die het gebied rond de Mississipi-Missouri exploreerden. Zij beschreven de immense prairies als een grasland met bloeiende planten waarin je de bizons alleen kon zien lopen vanop de rug van je paard.Prairietuinen

Bloemrijk en onderhoudsvriendelijk


Als wij in onze Europese tuinen over prairie spreken, dan gaat het natuurlijk niet over die onmetelijke Amerikaanse vlakten, maar over een tuinconcept dat zich op deze plantengemeenschap baseert.


Op deze manier maak je een beplanting die zichzelf in stand houdt, die nauwelijks onderhoud vraagt en die je niet moet bemesten of water geven.


Veel prairieplanten zijn al langer gekend in Europa. Denk aan de rode en de gele zonnehoed (Echinacea en Rudbeckia), herfstasters en de doorlevende zonnebloem (Helianthus). De laatste jaren zijn er echter tel van nieuwe soorten op de markt gekomen.

Ook heel wat inheemse planten, en vooral die uit de strooiselruigte, kunnen in de prairietuin toegepast worden.


Voordelen

Een langlevende vasteplantengemeenschap

In tegenstelling tot planten in een klassieke border, moet je prairieplanten niet steunen, bemesten of verjongen.


Milieuvriendelijk

Een prairietuin moet je niet aangieten of bemesten. Bloeiende planten trekken heel wat vlinders, bijen en andere insecten aan.


Onderhoudsvriendelijk

Het jaarlijkse maaiwerk op het einde van de winter omvat reeds de helft uit van de totale tijd die je aan het onderhoud besteedt!


Jaarrond plezier

Vooral zomer, herfst en winter zijn interessant. Door bloembollen toe te voegen schep ook in de lente een hoge belevingswaarde.


Dynamisch

Door het samenspel van koude en warme seizoensplanten zit er enorm veel dynamiek in de beplanting doorheen de seizoenen. Ook over de jaren heen evolueert de prairietuin. Door successie of natuurlijke opeenvolging toe te laten ziet je tuin er elk jaar een beetje anders uit.
De verschillende prairiegemeenschappen
Prairie leent zich voor alle tuinen. Afhankelijk van het soort grond kies je planten uit verschillende gemeenschappen.


In Noord-Amerika bepaalt de geografische ligging mee de soort prairie.


In droge zuidelijke staten vindt je de shortgrass-prairie. Deze bestaat uit kleiner grassen vaste planten.


In de noordelijke en nattere staten tref je de tallgrass-prairie.


Daartussen vind je de mixedgrass-prairie.